03-02-2022: In vervolg op de landelijke versoepelingen van de corona maatregelen heeft de kerkenraad tot de volgende aanpassingen besloten:

Aanwezigheid in de kerkdiensten:

Iedereen is uitgenodigd om weer alle diensten te bezoeken. Wat blijft: 1,5 meter afstand houden, mondkapje tijdens verplaatsingen in het kerkgebouw, thuis blijven als u corona-gerelateerde klachten heeft of als u in quarantaine moet vanwege contact met een besmet persoon.

De uitzending van de diensten via YouTube blijft.

Zingen:

De adviezen hierover zijn niet éénduidig, variërend van:  ‘beperk de tijdsduur en zing ingetogen’ tot ‘er zijn geen restricties opgelegd’. De kerkenraad heeft besloten tot een middenweg:

  • doorgaan op huidige volume, wat iets volumineuzer is dan ingetogen, maar niet voluit gaan zingen qua volume.
  • weer alle psalmverzen te gaan zingen, waarbij het aantal verzen enigszins zal worden beperkt.