Bijbelcursus ‘Ontmoetingen’

Een basiscursus voor mensen die willen kennismaken met de Bijbel

Nederlandse cultuur: christelijke cultuur?

Het christendom heeft haar stempel gedrukt op heel het maatschappelijk leven.

 • Normen en waarden komen voor een groot deel voort uit het christendom.
 • In bijna elke plaats staan één of meer kerken.
 • Een aantal schoolvakanties komt voort uit christelijke feestdagen.
 • De Bijbel is het meest gelezen boek.

Wat houdt het christendom in?

Waarom Kerst, Pasen en Pinksteren? Wie is Jezus nu eigenlijk? Hoe is de Bijbel tot stand gekomen? Waarom zijn er zoveel verschillende kerken en waarin verschilt het christendom van andere godsdiensten? De Bijbelse boodschap is nog steeds actueel in de 21e eeuw.

Bijbelcursus ‘Ontmoetingen’

Leden van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zeist nodigen u uit om op een informele en ontspannen manier kennis te maken met het Christelijk geloof. Er wordt een cursus aangeboden die bestaat uit zestien avonden, opgedeeld in vier blokken. De blokken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd.

Blokthema’s

 1. Ontmoeting met God
  Wat geloven christenen met betrekking tot de Bijbel, het ontstaan van de wereld, Gods oplossing om weer vrede met God te verkrijgen?
 2. Ontmoeting met gelovigen
  Wie waren Abraham, Mozes, David en Jezus? Welke gebeurtenissen hadden plaats in hun leven? In hoeverre heeft hun leven betekenis voor ons?
 3. Ontmoeting met Jezus
  Wie was Hij? Wat is er over Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? Wat was Zijn boodschap?
 4. Ontmoeting met Jezus’ volgelingen
  Hoe ging het na Jezus’ leven op aarde verder met Zijn volgelingen? Hoe ontstond het christendom? Wat weten we over de toekomst?

Vanuit deze onderwerpen wordt steeds een link gelegd naar het leven van alle dag. Er is volop gelegenheid tot gesprek, het stellen van vragen en discussie.

Organisatie

De cursusavonden zijn een keer per twee weken en vinden plaats in Zeist. De kosten voor de gehele cursus zijn € 15,- inclusief lesmateriaal en koffie/thee.

Informatie en opgave

Voor opgave of meer informatie kunt u mailen naar de scriba: scriba@nullcgkzeist.nl.