Overzicht van commissies

Commissie hulpdienst

Vanuit de kring van de vrouwenvereniging wordt bezoekwerk aan ouderen, zieken e.d. gecoördineerd.

Commissie ouderenmiddagen

Vanuit de vrouwenvereniging is er een commissie gevormd die zorg draagt voor de organisatie van een aantal ouderenmiddagen per jaar. De invulling

Commissie van beheer

De Commissie van Beheer draagt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad zorg voor onderhoud gebouwen, financiële administratie van de kerk e.d.

Centraal Verband van Verenigingen

Het Centraal Verband van Verenigingen heeft als doel het geheel van het verenigingswerk te coördineren en gezamenlijke activiteiten te ontplooien

Evangelisatiecommissie

Informatie volgt.

Zendingscommissie

De zendingscommissie bestaat uit 8 gemeenteleden die allemaal hun eigen bijdrage leveren binnen de commissie. Jaarlijks vergaderen we een aantal