Liturgie:  26 mei 2019

Morgendienst

Ps. 65: 1 en 6

Ps. 65: 2

Ps. 49: 1 en 7

Ps. 95: 2,3 en 5

Ps. 77:8

Schriftlezing: Handelingen 17:15-34

Tekst: Hand. 17:30-31 ‘Paulus’ preek op de Areopagus’

Middagdienst 

Samenzang                                 Ps. 84: 1

Geloofsbelijdenis

Samenzang                                 Ps. 130: 1,3

Schriftlezing                            Mark. 5: 21-43

Gebed

Collecte                                

Samenzang                                 Ps. 42: 1,3,5

Verkondiging                          Mark. 5: 23,36,41

Samenzang                                 Ps. 116: 1,3,5

Dankgebed

Samenzang                                 Ps. 52: 7