Liturgie  zondag  19 januari 2020  

Morgendienst

Ps. 68:3

Gebed dH:4, 10

Ps. 89:9, 12

Ps. 22:11, 12

Ps. 22:13

Matth. 12:46-50

Hebr. 2:10-18

Jezus wijst het gezin van Zijn Vader aan!

  1. Dat Hij ons eigen is;
  2. Hoe Hij ons vreemd blijkt;
  3. Hoe wij Hem eigen zijn.

 

Middagdienst

Ps. 121: 1 en 4
Ps. 9: 2
Ps. 140: 8, 11 en 13
Ps. 119: 65
Gebed des Heeren: 3, 7 en 8

Lezen: Handelingen 13: 1-12