Liturgie  Zondag 5 april 2020  

Morgendienst

Samenzang                         Ps. 69: 4

Wet des Heeren

Samenzang                         Ps. 6: 2,9

Schriftlezing                     Joh. 18: 10-27

Gebed

Samenzang                         Ps. 119: 34, 88

Verkondiging                   Joh. 18: 27

Thema: Terstond kraaide de haan

  • Petrus’ verloochening
  • Jezus’ zorg

Samenzang                         Ps. 65: 2

Dankgebed

Samenzang                         Ps. 17: 3

 

Middagdienst 

Samenzang                         Ps. 92: 1,3

Geloofsbelijdenis

Samenzang                         Ps. 69: 2

Schriftlezing                     Deut. 21: 1-9 & Math. 27: 11-26

Gebed

Samenzang                         Ps. 31: 9,10,11

Verkondiging                   Math. 27: 11-26

Samenzang                         Ps. 2: 6,7

Dankgebed

Samenzang                         Ps. 32: 1,6