Zondag 18 oktober 2020

Morgendienst 

Orgelspel                                 Ps. 26: 2

Wet des Heeren

Orgelspel                                 Ps. 119: 17

Schriftlezing                          1Sam. 13: 8-14 & 1Sam. 15: 1-35

Gebed

Orgelspel                                 Ps. 141: 3,4,10

Verkondiging                        1Sam. 15: 28

Thema: het omslagpunt in het leven van Saul

  1. Beproeving
  2. Vermaning
  3. Verwerping

Orgelspel                                 Ps. 51: 5,6

Dankgebed

Orgelspel                                 Ps. 16: 1

 

Middagdienst

Orgelspel                                 Ps. 108: 1

Geloofsbelijdenis

Orgelspel                                 Ps. 98: 1

Schriftlezing                          Efeze 1: 1-23

Gebed

Orgelspel                                 Ps. 103: 1,2

Verkondiging                        Efeze 1: 10

Thema: God brengt samen

  1. Vanuit chaos
  2. In Christus
  3. Tot de gemeenschap met God

Orgelspel                                 Ps. 25: 2

Dankgebed

Orgelspel                                 Ps. 89: 9