Bestand Bewerken Bekijken Invoegen Stijl Extra Tabel Koptekst 1 

 

Zondag 29 november 2020

Morgendienst 

Samenzang                       Ps. 43: 3

Wet des Heeren

Samenzang                       Ps. 51: 1

Schriftlezing                   Jes. 33: 1-24 

Gebed

Samenzang                       Ps. 89: 15,16

Verkondiging                 Jes. 33: 17a

                                   Thema: de Koning zien in Zijn schoonheid

Samenzang                       Ps. 45: 1

Formulier Heilig Avondmaal

Samenzang                       Ps. 21: 7

1e Tafel                            Ps. 24: 4

2e Tafel                            Ps. 24: 5

Dankgebed formulier (verweven met dankgebed)

Samenzang                       Ps. 31: 17

 

Middagdienst

Samenzang                         Ps. 48: 1

Geloofsbelijdenis

Samenzang                         Ps. 116: 7

Schriftlezing                     Openb. 21: 1-8

Gebed

Formulier Avondmaal

Samenzang                         Ps. 76: 1

1e tafel                           Ps. 26: 8

Verkondiging                   Jes. 33: 17b

Thema: Het beloofde land

  • Vaste woonplaats
  • Volledige vrede

Samenzang                         Ps. 15: 1,2

Dankgebed

Samenzang                         Ps. 72: 4