Liturgie voor zondag 22 april

Morgendienst 10:00

Samenzang                                                Ps. 103: 8, 9

Samenzang                                                Ps. 124: 4

Wet des Heeren

Samenzang                                                Ps. 84: 3

Schriftlezing                                     Matth. 19: 30- 20: 16

Gebed

Samenzang                                                Ps. 123: 1,2

Verkondiging                                   Matth. 20: 1

Samenzang                                                Ps. 67: 1

Dankgebed

Samenzang                                                Ps. 52: 7

Middagdienst 17:00

Samenzang                                                Tien geboden: 8,9

Geloofsbelijdenis

Samenzang                                                Ps. 27: 2,3

Schriftlezing                                     Rom. 7: 1-26

Gebed

Samenzang                                                Ps. 19: 4,6

Verkondiging                                   HC Zondag 44

Samenzang                                                Ps. 32: 1,6

Dankgebed

Samenzang                                                Ps. 1: 1