Liturgie voor  zondag 9 december 2018:

Morgendienst:

Samenzang                         Lofz. van Zach. : 1, 5

Wet des Heeren

Samenzang                         Ps. 51: 1

Schriftlezing                     Luk. 1: 26-38

Gebed

Samenzang                         Ps. 98: 1,2

Verkondiging                   Luk. 1: 30

Samenzang                         Lofz. Maria: 1,3

Dankgebed

Samenzang                         Ps. 86: 6

Middagdienst:

Samenzang                         Lofz. van Simeon: 1

Geloofsbelijdenis

Samenzang                         Ps. 145: 6

Schriftlezing                     Zach. 1: 1-17

Gebed

Samenzang                         Ps. 57: 1,2

Verkondiging                   Zach. 1: 12

Samenzang                         Ps. 68: 5,10

Dankgebed

Samenzang                         Ps. 69: 14