Liturgie voor zondag 21 oktober 2018:

Morgendienst:

Ps. 103 : 8, 9

Ps. 84: 2, 3
Ps. 25: 6, 7
Ps. 119: 47
Ps. 143:10
Gebed des Heeren : 1, 10
Schriftlezing: Romeinen 8:1-17

Middagdienst:

Ps. 8: 4,5

Ps. 2: 7

Ps. 37: 3, 19

Ps. 24: 3

Ps. 89: 8

Schriftlezing: 2 Timotheüs 4: 1-18