Liturgie zondag 22 juli 2018                                                               CGK Zeist

Morgendienst 10:00

Samenzang                                                Ps. 80: 1,2

Wet des Heeren

Samenzang                                                Ps. 32: 3

Schriftlezing                                     Num. 27: 12-23

Gebed

Samenzang                                                Ps. 103: 2,4,5

Verkondiging                                   Num. 27: 16-17

Samenzang                                                Ps. 23: 1,2,3

Dankgebed

Samenzang                                                Ps. 73: 12

Middagdienst 17:00

Samenzang                                                Ps. 2: 6,7

Geloofsbelijdenis

Samenzang                                                Ps. 25: 5

Schriftlezing                                     Joz. 24: 1-28

Gebed

Samenzang                                                Ps. 143: 1,2,10

Verkondiging                                   Joz. 24: 15b

Samenzang                                                Ps. 51: 5

Dankgebed

Samenzang                                                Ps. 27: 3