Liturgie voor  17 februari 2019

Morgendienst:

Ps. 95 : 1 en 4

Ps. 19 : 4

Ps. 89 : 9 en 10

Ps. 89 : 7

Ps. 119 : 65

Schriftlezing:     Mattheüs 16 : 21 t/m 17 : 13

2 Petr. 1 : 16 – 21

Tekst: Matth. 17 : 5

Middagdienst:

Ps. 97 : 1, 2 en 5

Ps. 46 : 1

Ps. 42 : 3, 4 en 5

Ps. 98 : 4

Ps. 102 : 11

Schriftlezing: Romeinen 8 : 18 – 39

Tekst: Romeinen 8 : 22, 23 en 26