Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Wilt u de dienst online bijwonen? De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. U kunt ook meeluisteren via kerkomroep; deze wordt vaak al wat eerder aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, collecteren wij bij het verlaten van de kerk. U kunt uw eventuele bijdrage voor de collecten ook overmaken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten / uitzendingen

 • Wo 23-11-2022 20:00 J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 25: 6,7
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 63: 1
  Schriftlezing Filip. 3: 1-16
  Gebed
  Samenzang Ps. 84: 1,3,6
  Verkondiging Fil. 3: 10-11
  Opdat ik Hem mag kennen
  Samenzang Ps. 73: 12,13
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 86: 6

  Fil. 3: 10-11
  Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig wordt, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.
  Laatste deel dankgebed van het Avondmaalsformulier
  Getrouwe God en Vader, maak door de werking van Uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van Zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden U dit alles omwille van Uw geliefde Zoon Jezus Christus, Die met U en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid.
 • Zo 27-11-2022 10:00 ds. J. Hoefnagel Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 66: 10
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 119: 25
  Schriftlezing Jes. 10: 27 – 11: 10
  Gebed
  Samenzang Ps. 39: 5,6
  Verkondiging Jes. 11: 1
  Thema: Hoop aan de tafel des Heeren
  1) Een afgehouwen stronk
  2) Nieuwe Loot, Die vrucht zal dragen
  Samenzang Ps. 52: 6,7
  Formulier Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 27: 7
  Bediening Avondmaal
  Samenzang aan de tafel Ps. 33: 10, 11 (3e tafel: vs. 6)
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 65: 1
 • Zo 27-11-2022 17:00 ds. J. Hoefnagel Nabetrachting Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 146: 6
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 86: 5
  Schriftlezing Jes. 11: 1-16
  Gebed
  Samenzang Ps. 132: 9,10,11
  Bediening Avondmaal
  Samenzang aan de tafel Ps. 68: 5
  Verkondiging Jes. 11: 10
  Thema: De voorsmaak van een heerlijke toekomst
  1) De Wortel van Isaï als banier
  2) Een rustplaats onder Zijn vaandel
  Samenzang Ps. 4: 4
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 36: 2
 • Zo 04-12-2022 10:00 ds. J. van Walsem (Leerdam)

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 04-12-2022 17:00 ds. J. van Walsem (Leerdam)

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Zangavond met Eneas

In de CGK Zeist was zaterdagavond 19 november een zangavond met het Urker mannenkoor Eneas. Het thema was “Adventsverwachting”. Ds. Hoefnagel sprak hierover tijdens twee korte meditaties. Het grote wonder van Immanuel: God zoekt ons...
Lees meer →
Werkstuk het open graf van pasen

Jezus is opgestaan

Jezus brak de macht van de zonde en overwon de dood. Wij mogen leven door Hem! Op Goede Vrijdag, 15 april, is er een kerkdienst om 19:30 waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Jezus gaf Zijn leven opdat iedereen...
Lees meer →

Liturgie kerstviering 25 december

Op eerste kerstdag om 15:00 uur vieren we met de gemeente de geboorte van Jezus. Het thema is “Kerst is feest”. Voor degenen die via Kerkomroep of YouTube meeluisteren / -kijken vindt u hier de liturgie. Wees niet bevreesd, want zie,...
Lees meer →

Agenda

Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 29 nov 2022 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenbijbelkring

donderdag 01 dec 2022 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.

Zondagschool

zondag 04 dec 2022 17:00

Op de zondagschool wordt eens per twee weken tijdens de middagdienst een Bijbelverhaal verteld voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Ook wordt er een psalm geleerd en is er tijd om samen te spelen.

Wijkavond

woensdag 07 dec 2022 20:00

Eenmaal per maand vindt Bijbelstudie per wijk plaats.
Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 13 dec 2022 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.