Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Tijdelijk zijn de kerkdiensten alleen via kerktelefoon en Kerkomroep te beluisteren of via YouTube te bekijken. Om de druk op Kerkomroep te verminderen gaat de voorkeur uit naar meekijken via YouTube. De live stream via TouTube  wordt ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, willen wij u vragen uw eventuele bijdrage voor de collecten over te maken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten

27-09-2020
10:00 ds. J. Hoefnagel
17:00 ds. J. van Walsem

04-10-2020
10:00 ds. J. Hoefnagel
17:00 ds. H. M. Mulder

11-10-2020
10:00 ds. J. Hoefnagel
17:00 ds. J. Hoefnagel

Bron: www.kerktijden.nl

Alle kerkdiensten | Liturgie | Meeluisteren

Nieuws

Gebruiksplan kerkgebouw

Vanaf 14 juni kan de kerkdienst van 10 uur weer bezocht worden door maximaal 30 personen. Gemeenteleden dienen zich hiervoor op te geven. De middagdienst van 5 uur wordt nog uitsluitend via internet en kerktelefoon uitgezonden. Het gebruiksplan...
Lees meer →

Besluiten n.a.v. corona-virus

De kerkenraad heeft de gang van zaken tijdens de diensten op biddag en afgelopen zondag geëvalueerd. Ook hebben we de richtlijnen van de overheid, berichten en informatie die tot ons kwam, en reacties van enkele leden meegenomen in een nieuwe...
Lees meer →

Kerstfeest 2e kerstdag

Op Tweede Kerstdag hopen we traditiegetrouw kerstfeest te vieren met onze kinderen. Dit jaar met het thema: Verwachting en vervulling Hierbij van harte uitgenodigd om dit samen te herdenken en te vieren. Vanaf 9:30 uur staat de koffie/thee voor...
Lees meer →

Agenda

Kalender

Vrouwenvereniging / vrouwenavond met Tonneke Bijker

donderdag 24 sep 2020 19:45

Sinds de uitbraak van het coronavirus is er veel gebeurd. Gezondheid, vrijheid, ontmoeting, naar je werk of naar de kerk gaan zijn opeens niet meer vanzelfsprekend. Dat hadden we een jaar geleden niet kunnen bedenken. Het is een ingrijpende periode en kan voor veel onrust zorgen. Wat als ik ziek word? Hoe ga ik om met het ontmoeten van mensen en activiteiten buitenshuis? En nog belangrijker de vraag, wat betekent dit voor het leven met God? Wat wil Hij hiermee zeggen? Durf je volledig op Hem te vertrouwen en te geloven dat Hij alle dingen en ook ons leven in Zijn hand heeft? Wat leert ons dit over de tijd waarin we leven? Hoe ben je kerk met elkaar in corona-tijd? Tijdens de eerste verenigingsavond op donderdag 24 september D.V. willen we hier met elkaar bij stil- staan. We zijn blij dat Tonneke Bijker onze spreker wil zijn en een Bij- belstudie wil verzorgen. Alle vrouwen en meiden uit de gemeente zijn van harte welkom. We hopen in de kerk zelf te zitten zodat we voldoende afstand kunnen houden. We beginnen om 19.45. Ben je erbij? Wees van harte welkom! Er zal deze avond een collecte zijn voor het weeshuis ‘home of hope’ in Sri Lanka waar Tonnekes dochter Rebecca de oprichter en directeur van is. Door de corona crisis zijn er minder inkom- sten doordat activiteiten afgelast worden. Met deze avond hopen we een financieel steentje bij te dragen.

Wijkavond

woensdag 30 sep 2020 20:00

Eenmaal per maand vindt Bijbelstudie per wijk plaats.
Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 06 okt 2020 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 08 okt 2020 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.
Kalender

Vrouwenmorgen

woensdag 14 okt 2020