Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Toegankelijkheid

De kerk is toegankelijk voor rolstoelen
Toegankelijk voor rolstoelen
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden

Wilt u de dienst online bijwonen?

De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. U kunt ook meeluisteren via kerkomroep; deze wordt vaak al wat eerder aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, collecteren wij elke zondag. Hiervoor staat een collecteblok bij de hoofduitgang. U kunt uw bijdrage voor de collecten ook overmaken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten

 • Wo 22-05-2024 13:30 Rouwdienst Henk Mannessen woensdag 22 mei 13.30 uur
 • Zo 26-05-2024 10:00 ds. C.J. Droger (Vlaardingen) Voorbereiding Heilig Avondmaal
  Psalm 62:1,5
  Psalm 51:6
  Schriftlezing: Galaten 5:13-26
  Eerste gedeelte van het avondmaalsformulier
  Morgenzang vers 3,4,5
  Preek over Galaten 5:22
  Thema: ‘Een vruchtbaar leven door de Geest’.
  Psalm 51:9a/5b
  Psalm 90:9
 • Zo 26-05-2024 17:00 ds. C.J. Droger (Vlaardingen)
  Psalm 73:12,13
  Psalm 72:10
  Schriftlezing: Galaten 4:1-7
  Gebed des Heeren vers 1,8,10
  Preek over Galaten 4:4-7 & Zondag 13
  Thema: ‘Twee wonderen van Gods genade’.
  I. Door God geadopteerd;
  II. door Christus vrijgekocht.
  Psalm 103:2,7
  Psalm 33:11
 • Wo 29-05-2024 20:00 prof. dr. M.J. Kater Bidstond

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 02-06-2024 10:00 prof. dr. M.J. Kater Heilig Avondmaal

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 02-06-2024 17:00 prof. dr. M.J. Kater Nabetrachting Heilig Avondmaal

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Vrouwenavond ‘Verwonderen’

Spreker: Nieske Selles-ten Brinke. Datum: 19 september 2024.
Lees meer →
CGK Noordeloos

Classicale zendingsdag 29 juni 2024

In de classis Utrecht, waar onze gemeente deel van uitmaakt, wordt jaarlijks een zendingsdag georganiseerd in Noordeloos. Namens de zendingscommissie van Noordeloos willen we doorgeven dat de zendingsochtend op D.V. 29 juni is. De aanvang is...
Lees meer →

Kerstuitzending ouderen

De kerstviering voor senioren van 13 december 2022 is via Kerkomroep en YouTube terug te luisteren en kijken.  
Lees meer →

Agenda

Koffiedrinken na de dienst

zondag 09 jun 2024 11:30

Na afloop van de kerkdienst bent u van harte welkom om met elkaar koffie te drinken in het zaaltje achter de kerk.
Bidden

Gebedsmoment

zondag 16 jun 2024 16:15

Maandelijks is er voorafgaand aan of na afloop van de kerkdienst gelegenheid om samen te bidden voor de kerk en voor Zeist. Deze keer voorafgaand aan de middagdienst.
Kalender

Classicale zendingsdag

zaterdag 29 jun 2024 09:30

Bidden

Gebedsmoment

zondag 21 jul 2024 11:30

Maandelijks is er voorafgaand aan of na afloop van de kerkdienst gelegenheid om samen te bidden voor de kerk en voor Zeist. Deze keer na de ochtenddienst.
Bidden

Gebedsmoment

zondag 18 aug 2024 16:15

Maandelijks is er voorafgaand aan of na afloop van de kerkdienst gelegenheid om samen te bidden voor de kerk en voor Zeist. Deze keer voorafgaand aan de middagdienst.