Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst. Natuurlijk hopen we ook u welkom te mogen heten in onze kerk aan de Bergweg 32 te Zeist. U kunt de diensten ook live meeluisteren of later terugluisteren.

Kerkdiensten

23-02-2020
10:00 ds. J. Hoefnagel
17:00 ds. J. Hoefnagel

01-03-2020
10:00 ds. J. Hoefnagel
17:00 ds. J. Hoefnagel

Bron: www.kerktijden.nl

Alle kerkdiensten | Liturgie | Meeluisteren

Nieuws

Kerstfeest 2e kerstdag

Op Tweede Kerstdag hopen we traditiegetrouw kerstfeest te vieren met onze kinderen. Dit jaar met het thema: Verwachting en vervulling Hierbij van harte uitgenodigd om dit samen te herdenken en te vieren. Vanaf 9:30 uur staat de koffie/thee voor...
Lees meer →

Vrouwenmorgen 30 oktober

Woensdagmorgen 30 oktober D.V. staat de volgende vrouwenmorgen gepland. Kom je ook?   De spreker deze keer is Marianne Glashouwer en het thema is ‘Je kunt meer dan je denkt.’ De Heere Jezus zegt in Johannes 15:5 dat wij in Hem, de ware wijnstok,...
Lees meer →

Foto’s (voor gemeenteleden)

De foto’s van de seniorenreis en de gemeentedag staan op de website. Er staan ook twee filmpjes van de gemeentedag bij. Hiervoor moet u inloggen. Alleen gemeenteleden kunnen zich registreren via de inlogpagina.  
Lees meer →

Agenda

Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 18 feb 2020 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 20 feb 2020 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.

Zondagschool

zondag 01 mrt 2020 17:00

Op de zondagschool wordt eens per twee weken tijdens de middagdienst een Bijbelverhaal verteld voor de kinderen van groep 1 t/m 3. Ook wordt er een psalm geleerd en is er tijd om samen te spelen.