Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Tijdelijk zijn de kerkdiensten beperkt toegankelijk en verder via kerktelefoon en Kerkomroep te beluisteren of via YouTube te bekijken. Om de druk op Kerkomroep te verminderen gaat de voorkeur uit naar meekijken via YouTube. De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, willen wij u vragen uw eventuele bijdrage voor de collecten over te maken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten / uitzendingen

 • Zo 17-10-2021 10:00 R. Kok
  Ps. 113 : 3 en 4
  Ps. 22 : 12
  Ps. 138 : 3
  Ps. 31 : 5
  Ps. 116 : 1
  Schriftlezing: Gen. 16
 • Zo 17-10-2021 17:00 J. Hoefnagel
  Samenzang: Tien geboden: 1,4
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang: Ps. 28: 5
  Schriftlezing: 1Sam. 24: 1-23; 2Sam. 21: 1-7
  Gebed
  Samenzang: Ps. 89: 2, 15
  Verkondiging Zondag 37; 1Sam. 24:21-23a
  Thema: David staat vrij om te zweren
  - Sauls’ vraag
  - Davids zweren
  - Gods zweren
  Samenzang: Ps. 132: 1, 2, 3
  Dankgebed
  Samenzang: Ps. 105: 5
 • Zo 24-10-2021 10:00 A. den Boer
  Ps. 93 : 1, 4
  Ps. 33 : 7
  Schriftlezing: Jesaja 40 : 12-31
  Tekst: vs. 18+25
  Ps. 113 : 2, 3, 4
  Ps. 77 : 8
  Ps. 46 : 1

  thema: God is onvergelijkbaar groot en goed
  1. als almachtige, wijze Schepper
  2. als heilige Koning
  3. als trouwe Ontfermer
 • Zo 24-10-2021 17:00 A. den Boer
  Ps. 118 : 7,8
  Ps. 106 : 3
  Schriftlezing: Rom. 10:16-11-10
  Tekst: 11:1-5
  Ps. 89 : 7,8
  Ps. 94 : 8
  Ps. 98 : 2

  thema: God houdt Zijn volk in stand
  1. een aangevochten zekerheid
  2. twee bemoedigende bewijzen
  3. door genadige verkiezing
 • Zo 31-10-2021 10:00 ds. J. Hoefnagel

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 31-10-2021 17:00 ds. H.C. Bezemer

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Online meeloopdag theologie

Denk je er over na of een studie theologie iets voor je is? Heb je besloten theologie te gaan studeren maar weet je nog niet waar? Ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er aan onze universiteit aan toegaat?Dan ben je welkom om een dag mee te...
Lees meer →

Kerstfeest 2e kerstdag via livestream

Zijn Naam is Jezus Dat is het thema van de kerstviering van 2e kerstdag 2020. De viering wordt verzorgd door de JoVo, een aantal kinderen uit de gemeente en hun ouders. Er kan helaas geen publiek aanwezig zijn, maar u kunt de viering thuis...
Lees meer →

Vrouwenmorgen programma en liederen

De spreker van deze vrouwenmorgen is Marianne Grandia met als thema ‘De kracht en macht van woorden’ Woorden kunnen een zegen zijn, maar ook tot een vloek. Binden en los-maken. Weten wij wat we zeggen? Marianne zal vanuit verschillende tek-sten...
Lees meer →

Agenda

Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 26 okt 2021 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 28 okt 2021 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.
Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 09 nov 2021 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 11 nov 2021 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.

Bezinningsdienst Heilig Avondmaal

woensdag 17 nov 2021 20:00

In de week voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal vindt op woensdagavond een bezinningsdienst plaats.