Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Toegankelijkheid

De kerk is toegankelijk voor rolstoelen
Toegankelijk voor rolstoelen
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden

Wilt u de dienst online bijwonen?

De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. U kunt ook meeluisteren via kerkomroep; deze wordt vaak al wat eerder aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, collecteren wij elke zondag. Hiervoor staat een collecteblok bij de hoofduitgang. U kunt uw bijdrage voor de collecten ook overmaken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten

 • Zo 16-04-2023 10:00 ds. W.J. van Gent (Ouderkerk aan de Amstel)
  Samenzang Ps. 16: 1 en 2
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 119: 83
  Schriftlezing Psalm 16 en Lukas 24: 36-46
  Gebed
  Samenzang Ps. 16: 3 en 4
  Verkondiging Psalm 16: 10
  Thema: Een gouden kleinood vervuld in de Opgestane.
  Punten: 1. Geschreven.
  2. Gepredikt.
  3. Geloofd.
  Samenzang Ps. 16: 5
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 16: 6
 • Zo 16-04-2023 17:00 ds. J. van Walsem (Leerdam)
  Ps 116 v 1,5
  Ps 143 v 2,10
  Ps 6 v 2,4,9
  Ps 138 v 3,4
  Ps 56 v 6
  Schriftlezing: 1 Kor. 15:1-20 (tekst: vers 8-10)
  Thema: Een late Pasen
  1 geroepen door genade
  2 verwaardigd door genade
  3 roemen in genade
 • Zo 23-04-2023 10:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 86: 1,2
  Tien Geboden
  Samenzang Ps. 116: 2,3
  Gebed
  Schriftlezing Luk. 7: 1-17
  Samenzang Ps. 89: 18,19
  Verkondiging Luk. 7: 13,14
  Thema: Jezus heeft u wat te zeggen
  1) De realiteit in Zijn woorden
  2) De rijke troost van Zijn woorden
  3) De majesteit in die woorden
  Samenzang Ps. 30: 2,3
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 103: 7
 • Zo 23-04-2023 16:00 prof. dr. M.J. Kater
  49:1
  56:2, 5
  40: 5, 8
  85:3
  Avondzang: 1, 7

  Jesaja 50

  Tekst 4-6
  Wat een contrast! De Knecht van de HEERE met:
  1. Een wakker oor
  2. Een wijze mond
  3. Een gladde rug
 • Zo 23-04-2023 17:00 ds. J. Hoefnagel

Meer kerkdiensten

Nieuws

Kerstuitzending ouderen

De kerstviering voor senioren van 13 december 2022 is via Kerkomroep en YouTube terug te luisteren en kijken.  
Lees meer →

Zangavond met Eneas

In de CGK Zeist was zaterdagavond 19 november een zangavond met het Urker mannenkoor Eneas. Het thema was “Adventsverwachting”. Ds. Hoefnagel sprak hierover tijdens twee korte meditaties. Het grote wonder van Immanuel: God zoekt ons...
Lees meer →
Orgelfront CGK Zeist

Concert 8 september

Concert in ons kerkgebouw uitgevoerd door de Zeister stadsorganist Harold Boog in samenwerking met Lidia van der Vegt (Hobo), Wim Markus (fluit) en Kees Paasen (viool), hier terug te luisteren via:
Lees meer →

Agenda