Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

De coronamaatregelen zijn recent bijgesteld.

Wilt u de dienst online bijwonen? Om de druk op Kerkomroep te verminderen gaat de voorkeur uit naar meekijken via YouTube. De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, willen wij u vragen uw eventuele bijdrage voor de collecten over te maken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten / uitzendingen

 • Ma 16-05-2022 13:30 Maandagmiddag 16 mei 13.30 uur rouwdienst van Nelly Ester-Zwart
 • Wo 18-05-2022 20:00 ds. J. Hoefnagel Voorbereiding Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 16: 3
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 8: 1,4
  Schriftlezing Rom. 5: 1-21
  Gebed
  Samenzang Ps. 103: 1,2
  Verkondiging Rom. 5: 8-10 & 8: 32
  Thema: God bevestigt Zijn liefde jegens ons
  Samenzang Ps. 31: 17
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 73: 12

  2e deel lofprijzing na de bediening van het Avondmaal:
  Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, en ons alles met Hem geschonken. Daarom, bevestigt God daarmede Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door Hem behouden worden van Zijn toorn, nadat wij door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, nadat wij met Hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid.


  Inzameling Collecte gelden
  Naar het bevel van apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag der week
  iets apart te leggen, willen wij u vragen de collecte gelden (indien mogelijk)
  dit 2 wekelijks over te maken naar:
  Penningmeester CGK Zeist NL06 INGB 0000 6536 92.
  De collecte voor a.s. woensdag is : Kerk;
 • Zo 22-05-2022 10:00 ds. J. Hoefnagel Heilig Avondmaal

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 22-05-2022 17:00 ds. J. Hoefnagel Nabetrachting Heilig Avondmaal

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Do 26-05-2022 09:30 ds. J. Hoefnagel Hemelvaartsdag

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Werkstuk het open graf van pasen

Jezus is opgestaan

Jezus brak de macht van de zonde en overwon de dood. Wij mogen leven door Hem! Op Goede Vrijdag, 15 april, is er een kerkdienst om 19:30 waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Jezus gaf Zijn leven opdat iedereen...
Lees meer →

Liturgie kerstviering 25 december

Op eerste kerstdag om 15:00 uur vieren we met de gemeente de geboorte van Jezus. Het thema is “Kerst is feest”. Voor degenen die via Kerkomroep of YouTube meeluisteren / -kijken vindt u hier de liturgie. Wees niet bevreesd, want zie,...
Lees meer →

Online meeloopdag theologie

Denk je er over na of een studie theologie iets voor je is? Heb je besloten theologie te gaan studeren maar weet je nog niet waar? Ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er aan onze universiteit aan toegaat?Dan ben je welkom om een dag mee te...
Lees meer →

Agenda