Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3 vers 16:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

We vertellen hier graag meer over.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 120 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Toegankelijkheid

De kerk is toegankelijk voor rolstoelen
Toegankelijk voor rolstoelen
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden

Wilt u de dienst online bijwonen?

De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. U kunt ook meeluisteren via kerkomroep; deze wordt vaak al wat eerder aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, collecteren wij elke zondag. Hiervoor staat een collecteblok bij de hoofduitgang. U kunt uw bijdrage voor de collecten ook overmaken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten

 • Zo 07-07-2024 10:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 108: 1
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 85: 3
  Schriftlezing 1Kon. 16: 29 – 17: 24
  Gebed
  Samenzang Ps. 81: 12,13,15
  Verkondiging 1Kon. 17: 1-3
  Thema: Achab gewaarschuwd
  1) De zonde van Achab
  2) Het woord van Elia
  3) De zorg van God
  Samenzang Ps. 46: 1,4
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 95: 4,5
 • Zo 07-07-2024 17:00 ds. J. van Walsem
  Luk. 23:44-56
  Hebr. 2:9-18
  31 v 4,15
  40 v 4
  39 v 3,4,5
  16 v 5,6
  68 v 10

  H.C. 16, vragen en antwoorden 40 t/m 42
 • Zo 14-07-2024 10:00 ds. H.D. Rietveld (Nijkerk)
  Ps. 90: 1, 2
  Ps. 130: 2, 3
  Ps. 85: 2, 3
  Ps. 145: 1, 3, 6
  Ps. 86: 5, 8
  Schriftlezing 2 Petr. 3: 1 – 18.
  Tekst: v. 9 en 15. Thema van de preek: Gods geduld.
 • Zo 14-07-2024 17:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 68: 3
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 89: 7
  Schriftlezing 1Kon. 17: 1-24
  Gebed
  Samenzang Ps. 146: 3,5,6
  Verkondiging 1Kon. 17: 14
  Thema: De eenvoud van het geloof
  1) Heeft grond in het Woord
  2) Is tot redding in de nood
  3) Wordt versterkt door de beproeving
  Samenzang Ps. 119: 33,84
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 33: 11
 • Zo 21-07-2024 10:00 ds. H. van der Ham (Dordrecht)

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 21-07-2024 16:00 ds. H. van der Ham (Dordrecht)

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Vrouwenavond ‘Verwonderen’

Spreker: Nieske Selles-ten Brinke. Datum: 19 september 2024.
Lees meer →
CGK Noordeloos

Classicale zendingsdag 29 juni 2024

In de classis Utrecht, waar onze gemeente deel van uitmaakt, wordt jaarlijks een zendingsdag georganiseerd in Noordeloos. Namens de zendingscommissie van Noordeloos willen we doorgeven dat de zendingsochtend op D.V. 29 juni is. De aanvang is...
Lees meer →

Kerstuitzending ouderen

De kerstviering voor senioren van 13 december 2022 is via Kerkomroep en YouTube terug te luisteren en kijken.  
Lees meer →

Agenda

Bidden

Gebedsmoment

zondag 21 jul 2024 11:30

Maandelijks is er voorafgaand aan of na afloop van de kerkdienst gelegenheid om samen te bidden voor de kerk en voor Zeist. Deze keer na de ochtenddienst.
Bidden

Gebedsmoment

zondag 18 aug 2024 16:15

Maandelijks is er voorafgaand aan of na afloop van de kerkdienst gelegenheid om samen te bidden voor de kerk en voor Zeist. Deze keer voorafgaand aan de middagdienst.

Jeugdzondag

zondag 15 sep 2024

Bidden

Gebedsmoment

zondag 15 sep 2024 11:30

Maandelijks is er voorafgaand aan of na afloop van de kerkdienst gelegenheid om samen te bidden voor de kerk en voor Zeist. Deze keer na de ochtenddienst.
Kalender

Interkerkelijke vrouwenavond

donderdag 19 sep 2024 19:45

Voor informatie zie de aankondiging.