Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst. Tijdelijk zijn de kerkdiensten alleen via internet en kerktelefoon te beluisteren. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

Kerkdiensten

10-04-2020
19:30 ds. J. Hoefnagel (Goede Vrijdag)

12-04-2020
10:00 ds. J. Hoefnagel (Eerste Paasdag)
17:00 ds. G. J. Post (Eerste Paasdag)

13-04-2020
09:30 ds. J. Hoefnagel (Tweede Paasdag)

Bron: www.kerktijden.nl

Alle kerkdiensten | Liturgie | Meeluisteren

Nieuws

Besluiten n.a.v. corona-virus

De kerkenraad heeft de gang van zaken tijdens de diensten op biddag en afgelopen zondag geëvalueerd. Ook hebben we de richtlijnen van de overheid, berichten en informatie die tot ons kwam, en reacties van enkele leden meegenomen in een nieuwe...
Lees meer →

Kerstfeest 2e kerstdag

Op Tweede Kerstdag hopen we traditiegetrouw kerstfeest te vieren met onze kinderen. Dit jaar met het thema: Verwachting en vervulling Hierbij van harte uitgenodigd om dit samen te herdenken en te vieren. Vanaf 9:30 uur staat de koffie/thee voor...
Lees meer →

Vrouwenmorgen 30 oktober

Woensdagmorgen 30 oktober D.V. staat de volgende vrouwenmorgen gepland. Kom je ook?   De spreker deze keer is Marianne Glashouwer en het thema is ‘Je kunt meer dan je denkt.’ De Heere Jezus zegt in Johannes 15:5 dat wij in Hem, de ware wijnstok,...
Lees meer →

Agenda

Kalender

Geen plenaire activiteiten

dinsdag 28 apr 2020

Er zijn tot nader order geen plenaire activiteiten vanwege de Corona-epidemie.