Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Tijdelijk zijn de kerkdiensten alleen via kerktelefoon en Kerkomroep te beluisteren of via YouTube te bekijken. Om de druk op Kerkomroep te verminderen gaat de voorkeur uit naar meekijken via YouTube. De live stream via TouTube  wordt ongeveer 10 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, willen wij u vragen uw eventuele bijdrage voor de collecten over te maken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten

25-10-2020
10:00 ds. R. de Jong
17:00 ds. R. de Jong

01-11-2020
10:00 ds. J. Hoefnagel
17:00 ds. W. J. van Gent

04-11-2020
14:30 ds. J. Hoefnagel (Dankdag)
19:30 ds. J. Hoefnagel (Dankdag)

Bron: www.kerktijden.nl

Alle kerkdiensten | Liturgie | Meeluisteren

Nieuws

Vrouwenmorgen programma en liederen

De spreker van deze vrouwenmorgen is Marianne Grandia met als thema ‘De kracht en macht van woorden’ Woorden kunnen een zegen zijn, maar ook tot een vloek. Binden en los-maken. Weten wij wat we zeggen? Marianne zal vanuit verschillende tek-sten...
Lees meer →

Bijgewerkt gebruiksplan kerkgebouw

Het nieuwe gebruikersplan voor het kerkgebouw kan hieronder gedownload worden. Het gebruiksplan kan mogelijk gewijzigd worden. Let hiervoor op de datum van het document. protocol corona versie 01-10-2020
Lees meer →

Besluiten n.a.v. corona-virus

De kerkenraad heeft de gang van zaken tijdens de diensten op biddag en afgelopen zondag geëvalueerd. Ook hebben we de richtlijnen van de overheid, berichten en informatie die tot ons kwam, en reacties van enkele leden meegenomen in een nieuwe...
Lees meer →

Agenda

Wijkavond

woensdag 28 okt 2020 20:00

Eenmaal per maand vindt Bijbelstudie per wijk plaats.
Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 03 nov 2020 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 05 nov 2020 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.
Bidden

Gebedsuur

dinsdag 10 nov 2020 20:00

Maandelijks komen enkele gemeenteleden samen om te bidden voor de kerk en voor Zeist.

JoVo

zondag 15 nov 2020 19:00

Eens in de maand houden we als Jongvolwassenen (JoVo) op zondagavond een Bijbelstudie onder leiding van ds. Hoefnagel. Na de dienst eten we een broodje, waarna we de preken van die dag bespreken. Iedereen tussen de 20 en 35 jaar is van harte welkom. Ook als je er niet elke keer bij kunt zijn ben je van harte welkom.