Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Wilt u de dienst online bijwonen? De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. U kunt ook meeluisteren via kerkomroep; deze wordt vaak al wat eerder aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, willen wij u vragen uw eventuele bijdrage voor de collecten over te maken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten / uitzendingen

 • Zo 07-08-2022 10:00 ds. G.J. Capellen
  Ps. 84 : 1
  Ps. 19 : 6
  Ps. 119 : 10, 13, 14
  Ps. 42 : 1
  Ps. 25 : 4
  Lezen: Psalm 119 : 1-24
  Thema : Een vreemdeling op aarde ( hier beneên)
  Zijn beleving
  Zijn belijdenis
  Zijn bede
 • Zo 07-08-2022 17:00 ds. W.E. Klaver (Meerkerk)
  Ps. 18:9
  Ps. 130:3
  Ps. 25:6,7
  Ps. 73:13
  Ps. 40:8
  Mattheus 17:14-21
  Tekst: Mattheus 17:20b

  Thema: Het geloof als een mosterdzaad:
  • Het wordt gehinderd door ongeloof
  • Het is klein
  • Het overwint bergen
 • Zo 14-08-2022 10:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 23: 1,2
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 32: 3
  Schriftlezing Job 1: 1-22; 3: 1-5; 20-26
  Gebed
  Samenzang Ps. 6: 3,4,5
  Verkondiging Job. 3: 25
  Thema: Wie is Job?
  1) Wat wij van hem zien
  2) Wat hij van zichzelf zegt
  3) Wat de HEERE van hem zegt
  Samenzang Ps. 144: 2,7
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 12: 7
 • Zo 14-08-2022 17:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 17: 3
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 67: 3
  Schriftlezing Ps. 145: 1-21
  Gebed
  Samenzang Gebed des HEEREN: 1,5
  Verkondiging Zondag 50, Ps. 144: 15-16
  Thema: Een loflied in ons bidden
  1) Afhankelijk
  2) Erkennen
  3) Lofprijzen
  Samenzang Ps. 145: 5,6
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 104: 7
 • Zo 21-08-2022 10:00 ds. J. Hoefnagel

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 21-08-2022 17:00 ds. J. Hoefnagel

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Werkstuk het open graf van pasen

Jezus is opgestaan

Jezus brak de macht van de zonde en overwon de dood. Wij mogen leven door Hem! Op Goede Vrijdag, 15 april, is er een kerkdienst om 19:30 waarin we stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. Jezus gaf Zijn leven opdat iedereen...
Lees meer →

Liturgie kerstviering 25 december

Op eerste kerstdag om 15:00 uur vieren we met de gemeente de geboorte van Jezus. Het thema is “Kerst is feest”. Voor degenen die via Kerkomroep of YouTube meeluisteren / -kijken vindt u hier de liturgie. Wees niet bevreesd, want zie,...
Lees meer →

Online meeloopdag theologie

Denk je er over na of een studie theologie iets voor je is? Heb je besloten theologie te gaan studeren maar weet je nog niet waar? Ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er aan onze universiteit aan toegaat?Dan ben je welkom om een dag mee te...
Lees meer →

Agenda