Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Tijdelijk zijn de kerkdiensten beperkt toegankelijk en verder via kerktelefoon en Kerkomroep te beluisteren of via YouTube te bekijken. Om de druk op Kerkomroep te verminderen gaat de voorkeur uit naar meekijken via YouTube. De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, willen wij u vragen uw eventuele bijdrage voor de collecten over te maken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten / uitzendingen

 • Zo 21-11-2021 10:00 J. Hoefnagel Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 139: 1
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 86: 2
  Schriftlezing 2Sam. 6: 11-23
  Gebed
  Samenzang Ps. 20: 1,2
  Verkondiging 2Sam. 6: 18
  Thema: ’s Heeren zegen bij de inhuldiging van de ark
  1) In de weg van ootmoed
  2) Met uitbundige vreugde
  Samenzang Ps. 20: 3
  Formulier Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 22: 16
  Laatste tafel Ps. 103: 1
  Dankgebed formulier (verweven met dankgebed)
  Samenzang Ps. 68: 10
 • Zo 21-11-2021 17:00 J. Hoefnagel nabetrachting Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 26: 12
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 108: 2
  Schriftlezing 2Sam. 6: 20 - 7: 1-17
  Gebed
  Samenzang Ps. 22: 13
  Avondmaal
  Dankgebed formulier
  Samenzang Ps. 119: 21
  Verkondiging 2Sam. 6: 15
  Thema: Gods goedertierenheid zal niet wijken
  1) Het verwerpt de goddeloze
  2) Het versterkt de gelovige
  Samenzang Ps. 89: 12
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 32: 6
 • Zo 28-11-2021 10:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 146: 6
  Wet des Heeren
  Orgelspel Ps. 77: 6
  Schriftlezing Lukas 1: 5-25
  Gebed
  Samenzang Ps. 25: 7
  Verkondiging Luk. 1: 13
  Thema: Zijn naam moet Johannes heten
  1) Totaal onverwacht
  2) Een verhoring van gebed
  3) Een vervulling van de belofte
  Samenzang Lofz. Zach.: 2
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 97: 7
 • Zo 28-11-2021 17:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 78: 3
  Geloofsbelijdenis
  Orgelspel Ps. 139: 9
  Schriftlezing Luk. 2: 41-52
  Gebed
  Samenzang Tien Geboden: 1,6
  Verkondiging Zondag 39 & Luk. 2: 49b,51a
  Thema: eert uw vader en moeder
  1) Eren
  2) Lief hebben
  3) Trouw bewijzen
  Samenzang Ps. 103: 7
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 33: 11
 • Zo 05-12-2021 10:00 ds. J. Hoefnagel

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 05-12-2021 17:00 ds. J. Hoefnagel

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Online meeloopdag theologie

Denk je er over na of een studie theologie iets voor je is? Heb je besloten theologie te gaan studeren maar weet je nog niet waar? Ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe het er aan onze universiteit aan toegaat?Dan ben je welkom om een dag mee te...
Lees meer →

Kerstfeest 2e kerstdag via livestream

Zijn Naam is Jezus Dat is het thema van de kerstviering van 2e kerstdag 2020. De viering wordt verzorgd door de JoVo, een aantal kinderen uit de gemeente en hun ouders. Er kan helaas geen publiek aanwezig zijn, maar u kunt de viering thuis...
Lees meer →

Vrouwenmorgen programma en liederen

De spreker van deze vrouwenmorgen is Marianne Grandia met als thema ‘De kracht en macht van woorden’ Woorden kunnen een zegen zijn, maar ook tot een vloek. Binden en los-maken. Weten wij wat we zeggen? Marianne zal vanuit verschillende tek-sten...
Lees meer →

Agenda

Wijkavond

woensdag 01 dec 2021 20:00

Eenmaal per maand vindt Bijbelstudie per wijk plaats.
Kalender

Mannenvereniging

dinsdag 07 dec 2021 19:45

De mannenvereniging is eenmaal per twee weken op dinsdag.
Kalender

Vrouwenvereniging

donderdag 09 dec 2021 19:45

De vrouwenvereniging is eenmaal per twee weken op donderdag.