Welkom in onze gemeente

Wij geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij ook onze Verlosser is. Dit wordt samengevat in Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Onze gemeente hoort bij het kerkverband van de Christelijke Gereformeerde Kerken en bestaat uit ongeveer 150 leden. We zijn een hechte gemeenschap die omziet naar elkaar en openstaat voor gasten. Iedere zondag om 10:00 uur en om 17:00 uur houden wij een kerkdienst.

Toegankelijkheid

De kerk is toegankelijk voor rolstoelen
Toegankelijk voor rolstoelen
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden
Er is een ringleiding aanwezig voor slechthorenden

Wilt u de dienst online bijwonen?

De live stream via TouTube  wordt ongeveer 15 minuten voor aanvang van de dienst aangezet. U kunt ook meeluisteren via kerkomroep; deze wordt vaak al wat eerder aangezet. We bidden en vertrouwen erop dat ook via die weg de diensten voor u tot zegen zullen zijn.

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Collecten tijdens de kerkdienst

In overeenstemming met de oproep van de apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag van de week iets apart te leggen, collecteren wij elke zondag. Hiervoor staat een collecteblok bij de hoofduitgang. U kunt uw bijdrage voor de collecten ook overmaken naar rekeningnummer NL06 INGB 0000 6536 92 ten name van Penningmeester CGK Zeist. De bestemming van de collecte wordt tijdens de dienst meegedeeld.

Kerkdiensten

 • Zo 24-09-2023 10:00 ds. J. Hoefnagel Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 26: 8
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 119: 83
  Schriftlezing 1Kon. 8: 1-21
  Gebed
  Samenzang Ps. 2: 6,7
  Verkondiging 1Kon. 8: 10-11
  Thema: De heerlijkheid des Heeren aan Zijn tafel
  1) Gods heerlijkheid
  2) De vreze des Heeren
  Samenzang Ps. 31: 15
  Formulier Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 31: 17
  Bediening Avondmaal
  Samenzang aan de tafel Ps. 25: 6 & 7
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 19: 6
 • Zo 24-09-2023 17:00 ds. J. Hoefnagel Nabetrachting Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 34: 6
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 64: 10
  Schriftlezing 1Kon. 8: 22-56
  Gebed
  Samenzang Ps. 22: 12
  Bediening Avondmaal
  Samenzang aan de tafel Ps. 52: 7
  Verkondiging 1Kon. 8: 23
  Thema: Dankbaar voor Gods verbondstrouw
  1) Lofprijzing
  2) Gebed
  Samenzang Ps. 103: 2,9
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 145: 6
 • Zo 01-10-2023 10:00 ds. G.J. Capellen
  95 : 1 en 4 119 : 25 130 ; 1,2,3,4 105 : 5 27 : 7 Nehemia 1.
 • Zo 01-10-2023 17:00 ds. G.J. Capellen
  98 : 4 1 : 2en 3 37 : 14 en 19 90 : 7 73 : 12 Openbaring 14.
 • Zo 08-10-2023 10:00 ds. J. Hoefnagel

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zo 08-10-2023 17:00 ds. A. Voorwinden ('s-Gravenzande)

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Meer kerkdiensten

Nieuws

Kerstuitzending ouderen

De kerstviering voor senioren van 13 december 2022 is via Kerkomroep en YouTube terug te luisteren en kijken.  
Lees meer →

Zangavond met Eneas

In de CGK Zeist was zaterdagavond 19 november een zangavond met het Urker mannenkoor Eneas. Het thema was “Adventsverwachting”. Ds. Hoefnagel sprak hierover tijdens twee korte meditaties. Het grote wonder van Immanuel: God zoekt ons...
Lees meer →
Orgelfront CGK Zeist

Concert 8 september

Concert in ons kerkgebouw uitgevoerd door de Zeister stadsorganist Harold Boog in samenwerking met Lidia van der Vegt (Hobo), Wim Markus (fluit) en Kees Paasen (viool), hier terug te luisteren via:
Lees meer →

Agenda