Kerkdiensten en uitzendingen

 • Maandag 16 mei 2022 13:30 Maandagmiddag 16 mei 13.30 uur rouwdienst van Nelly Ester-Zwart
 • Woensdag 18 mei 2022 20:00 ds. J. Hoefnagel Voorbereiding Heilig Avondmaal
  Samenzang Ps. 16: 3
  Geloofsbelijdenis
  Samenzang Ps. 8: 1,4
  Schriftlezing Rom. 5: 1-21
  Gebed
  Samenzang Ps. 103: 1,2
  Verkondiging Rom. 5: 8-10 & 8: 32
  Thema: God bevestigt Zijn liefde jegens ons
  Samenzang Ps. 31: 17
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 73: 12

  2e deel lofprijzing na de bediening van het Avondmaal:
  Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, en ons alles met Hem geschonken. Daarom, bevestigt God daarmede Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door Hem behouden worden van Zijn toorn, nadat wij door Zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, nadat wij met Hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid.


  Inzameling Collecte gelden
  Naar het bevel van apostel Paulus (1 Cor. 16 : 2) om op de eerste dag der week
  iets apart te leggen, willen wij u vragen de collecte gelden (indien mogelijk)
  dit 2 wekelijks over te maken naar:
  Penningmeester CGK Zeist NL06 INGB 0000 6536 92.
  De collecte voor a.s. woensdag is : Kerk;
 • Zondag 22 mei 2022 10:00 ds. J. Hoefnagel Heilig Avondmaal

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zondag 22 mei 2022 17:00 ds. J. Hoefnagel Nabetrachting Heilig Avondmaal

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Donderdag 26 mei 2022 09:30 ds. J. Hoefnagel Hemelvaartsdag

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zondag 29 mei 2022 10:00 ds. G.J. Capellen (Kerkwerve)

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zondag 29 mei 2022 17:00 ds. G.J. Capellen (Kerkwerve)

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zondag 5 juni 2022 10:00 ds. J. Hoefnagel Eerste Pinksterdag

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Zondag 5 juni 2022 17:00 ds. G.J. Post (Nieuwpoort) Eerste Pinksterdag

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

 • Maandag 6 juni 2022 09:30 ds. R. de Jong (Urk) Tweede Pinksterdag

  Er zijn (nog) geen uitzendingen beschikbaar.

Bronnen

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Rooster via Kerktijden

Bidden

Onze kerkdienst

Orgelspel Voor de dienst is er orgelspel De dienst is dan nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plaats in de kerk. Alle plaatsen in onze kerk