Kerkdiensten

 • Zondag 16 april 2023 10:00 ds. W.J. van Gent (Ouderkerk aan de Amstel)
  Samenzang Ps. 16: 1 en 2
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 119: 83
  Schriftlezing Psalm 16 en Lukas 24: 36-46
  Gebed
  Samenzang Ps. 16: 3 en 4
  Verkondiging Psalm 16: 10
  Thema: Een gouden kleinood vervuld in de Opgestane.
  Punten: 1. Geschreven.
  2. Gepredikt.
  3. Geloofd.
  Samenzang Ps. 16: 5
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 16: 6
 • Zondag 16 april 2023 17:00 ds. J. van Walsem (Leerdam)
  Ps 116 v 1,5
  Ps 143 v 2,10
  Ps 6 v 2,4,9
  Ps 138 v 3,4
  Ps 56 v 6
  Schriftlezing: 1 Kor. 15:1-20 (tekst: vers 8-10)
  Thema: Een late Pasen
  1 geroepen door genade
  2 verwaardigd door genade
  3 roemen in genade
 • Zondag 23 april 2023 10:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 86: 1,2
  Tien Geboden
  Samenzang Ps. 116: 2,3
  Gebed
  Schriftlezing Luk. 7: 1-17
  Samenzang Ps. 89: 18,19
  Verkondiging Luk. 7: 13,14
  Thema: Jezus heeft u wat te zeggen
  1) De realiteit in Zijn woorden
  2) De rijke troost van Zijn woorden
  3) De majesteit in die woorden
  Samenzang Ps. 30: 2,3
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 103: 7
 • Zondag 23 april 2023 16:00 prof. dr. M.J. Kater
  49:1
  56:2, 5
  40: 5, 8
  85:3
  Avondzang: 1, 7

  Jesaja 50

  Tekst 4-6
  Wat een contrast! De Knecht van de HEERE met:
  1. Een wakker oor
  2. Een wijze mond
  3. Een gladde rug
 • Zondag 23 april 2023 17:00 ds. J. Hoefnagel
 • Zondag 30 april 2023 10:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 42: 1,3
  Wet des Heeren
  Samenzang Ps. 51: 6
  Schriftlezing Psalm 132: 1-18
  Gebed
  Samenzang Ps. 132: 1,3
  Verkondiging Psalm 132: 1,8,17
  Thema: Het verlangen naar Pinksteren
  1) Het gemis (vs. 1-5)
  2) Het gebed (vs. 6-10)
  3) De belofte (vs. 11-18)
  Samenzang Ps. 132: 9,11
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 73: 12
 • Zondag 30 april 2023 16:25 J.C. Pronk
  Numeri 17: 8
 • Zondag 30 april 2023 17:00 ds. J.C. Pronk (Ameide)
  Schriftlezing: Numeri 17
  Tekst: Numeri 17: 8
  Ps. 121 : 1, 4
  Ps. 119 : 19
  Ps. 92 : 5, 7
  Ps. 132 : 5, 12
  Ps. 108 : 2

  Thema: Gods belofte van bloei en vrucht na de duisternis.
  1. De voorbereiding op het wonder;
  2. Het wonder in de nacht;
  3. De Vruchten op de morgen.
 • Zondag 7 mei 2023 10:00 ds. J. Hoefnagel
  Samenzang Ps. 92: 1,2
  Tien Geboden
  Samenzang Ps. 119: 69
  Schriftlezing Matth. 24: 36 – 25: 13
  Gebed
  Samenzang Ps. 42: 1,2
  Verkondiging Matth. 25: 6
  Thema: de komst van de Bruidegom
  1) De verwachting van de Bruidegom
  2) De roep ‘zie, de Bruidegom komt’
  Samenzang Ps. 118: 12,13
  Dankgebed
  Samenzang Ps. 36: 2
 • Zondag 7 mei 2023 17:00 ds. H.M. Mulder (Veenendaal)
  Zingen Ps. 89: 4 en 19
  Geloofsbelijdenis
  Zingen Ps. 6: 1 en 7
  Schriftlezing Job 1: 6-22
  Gebed en voorbede
  Zingen Ps. 49: 2
  Prediking
  ‘Het algemeen betwijfeld geloof’
  1) Gods punt
  2) Satans vraagteken
  3) Jobs uitroepteken
  Zingen Ps. 42: 4 en 5
  Dankgebed
  Slotzang Ps. 68: 10

Bronnen

logo kerkomroep.nl

Meeluisteren via Kerkomroep

YouTube logo

Meekijken via YouTube

Rooster via Kerktijden

Bidden

Onze kerkdienst

Orgelspel Voor de dienst is er orgelspel De dienst is dan nog niet begonnen. Iedereen zoekt een plaats in de kerk. Alle plaatsen in onze kerk