Overzicht van Verenigingen & Kringen

Jong Volwassenen (JoVo)

De kring voor Jong Volwassenen, afgekort als JoVo, is bedoeld voor iedereen van 22 jaar of ouder en heeft op dit moment vijftien leden. De JoVo

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Vergaderfrequentie: De mannenvereniging vergadert 1 x per 14 dagen op dinsdagavond 19.45 uur. Contactgegevens: Secretaris: C. Driessen, Van

Vrouwenvereniging ‘Tabitha’

Waar komt de naam Tabitha vandaan? In Handelingen 9:36 staat: “En te Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk overgezet

Wijkbijbelstudies

Bijbelstudieavonden In de periode september – april wordt op iedere derde woensdag van de maand de wijkbijbelstudie gehouden vanaf 20:00