Inhoud

Coronamaatregelen

Er gelden op dit moment geen specifieke maatregelen. We houden rekening met elkaar. Er is voldoende ruimte in het kerkgebouw om afstand te kunnen houden als dat gewenst is.

Universiteit Apeldoorn

De Theologische Universiteit te Apeldoorn verzorgt de opleiding tot predikant. Aan deze Universiteit is het ook voor anderen mogelijk een theologiestudie te doen. Adres: TUA Wilhelminapark 4

Landelijk Dienstenbureau

Er is een Landelijk Kerkelijk (Diensten) Bureau in Veenendaal. Dit bureau verzorgt dienstverlening aan de plaatselijke kerken en organen. Op de website van het Dienstenbureau is veel informatie

Meldpunt Misbruik

De kerk hoort veilig te zijn. Daarom zijn er onafhankelijke meldpunten opgericht voor het melden van misbruik. Hieronder wordt naar twee meldpunten verwezen. Het eerste is bedoeld voor seksueel

Bijbelcursus

Bijbelcursus ‘Ontmoetingen’ Een basiscursus voor mensen die willen kennismaken met de Bijbel Nederlandse cultuur: christelijke cultuur? Het christendom heeft haar stempel gedrukt op

ANBI-informatie

ANBI transparantiegegevens A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist RSIN/Fiscaal nummer: 002689510 Website adres: www.cgkzeist.nl E-mail:

Privacyverklaring

Privacyverklaring Christelijke Gereformeerde Kerk te Zeist Datum: 13 mei 2020 – Versie: 2.0 Download privacyverklaring CGK Zeist versie 2.0, 13 mei 2020 (pdf) Algemeen De Christelijke