De kerk hoort veilig te zijn. Daarom zijn er onafhankelijke meldpunten opgericht voor het melden van misbruik. Hieronder wordt naar twee meldpunten verwezen. Het eerste is bedoeld voor seksueel misbruik door kerkelijke functionarissen. Het tweede meldpunt richt zich op seksueel misbruik binnen de reformatorische gezindte in het algemeen.

logo_meldpunt_misbruik

Wordt het meer dan praten? Blijf er niet mee zitten

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar info@nullmeldpuntmisbruik.nl
Bel naar 06 81 08 01 17
(ma-vrij 9.00 – 17.00)

De stichting Reformatorisch Meldpunt heeft als doel:
a. het bijstaan van slachtoffers en omstanders van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte;
b. het bijdragen aan het voorkómen van seksueel misbruik in de reformatorische gezindte;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Kijk op https://www.ikmeldhet.nl/
Mail / chat https://www.ikmeldhet.nl/anoniem-contact/
Bel naar 0850 77 33 12
(iedere maandagavond van 19.00-21.00 uur)