Inhoud

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 4 ouderlingen en 3 diakenen. De kerkenraad vergadert minstens 1x per maand. Voor het bezoekwerk is de gemeente in 4 wijken verdeeld met elk een verantwoordelijk

Diaconaat en hulpverlening

Hier komt informatie over wat de diaconie doet en waar de diaconie helpt. >> ga naar contactgegevens diaconie >>

Jeugdwerk

Hier vindt u informatie over het kerkelijke en regionale jeugdwerk: Jeugdvereniging -16 ‘Noadja’, Jeugdvereniging +16 ‘Uno Animo’ en Landelijk Contact Jeugdwerk.

Verenigingen & Kringen

U vindt hier een overzicht van de verenigingen en kringen die binnen onze kerk bestaan.

Commissies

Binnen onze kerk zijn een aantal commissies ingesteld. Informatie over de commissies vindt u op deze overzichtspagina.